Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 17/03/2016, 16:00
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bến Tre – bước đột phá trong cải cách hành chính
17/03/2016
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến[i] trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo 100% các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện và thành phố có cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2Tải về    [ii] và tối thiểu 10 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3Tải về    [iii]. Phấn đấu đến năm 2020, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Trong năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Viễn thông Bến Tre và các đơn vị có liên quan xây dựng và đưa vào vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ Tải về    http://motcua.bentre.gov.vn. Đây là cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, toàn bộ các thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, trong đó có 10 thủ tục hành chính đạt mức độ 3 thuộc các lĩnh vực như: (1) Đăng ký kinh doanh (đăng ký kinh doanh; đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện); (2) Xây dựng (cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng); (3) Y tế (cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam – nội khoa); (4) Lao động, thương binh và xã hội (đăng ký nội quy lao động); (5) Thanh tra (giải quyết khiếu nại); (6) Tư pháp (cấp phiếu lý lịch tư pháp); (7) Thông tin và truyền thông (cấp phép lĩnh vực báo chí, cấp phép lĩnh vực xuất bản), (8) Văn thư, lưu trữ (khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử); (9) Công thương (thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo đào tạo).

Tải về    [i] Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Tải về    [ii] Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Tải về    [iii] Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


Triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến này sẽ giúp người dân, doanh nghiệp có thể giao tiếp với các cơ quan nhà nước 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối Internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ. Như vậy, người dân, doanh nghiệp chỉ phải đến duy nhất một lần để thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của các cơ quan. Qua đó, người dân, doanh nghiệp được sử dụng dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đăng ký, làm các thủ tục hành chính. Việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến giúp các cơ quan nhà nước giảm được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn. Các doanh nghiệp, cá nhân hoặc lãnh đạo các cơ quan có thể trực tiếp theo dõi được quá trình thực hiện của từng thủ tục và các thủ tục hành chính được đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định.

17-3-16-1.jpg

Theo lộ trình từ nay đến 2020, hàng năm, các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện và thành phố căn cứ vào: (1) danh mục nhóm các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tại Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010; (2) thực tế số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý đối với từng thủ tục hành chính trong các năm trước; (3) hiệu quả sử dụng đối với các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai trên trang/cổng thông tin điện tử (kết quả thực tế sử dụng); (4) kết quả thăm dò ý kiến trên trang/cổng thông tin điện tử do cơ quan thực hiện đối với các dịch vụ muốn ưu tiên thực hiện; (5) danh mục các dịch vụ công mới nảy sinh, chưa được triển khai trực tuyến (nếu có) để lựa chọn tối thiểu 20% thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đối với một số dịch vụ công đang ở mức độ 3 có đủ điều kiện thì nâng cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thời gian tới cùng với nỗ lực của của các cơ quan nhà nước trong triển khai dịch vụ công trực tuyến, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, sẽ là những yếu tố tiếp sức cho các dịch vụ công này ngày càng được ứng dụng rộng rãi.

Phòng Công nghệ Thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre

Lượt người xem:  1064
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn