Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 30/05/2016, 16:00
Điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng phài có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
30/05/2016 | Bá Tòng
Theo tinh thần Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

​Theo đó từ ngày 22 tháng 5 năm 2016, các chủ điểm truy nhập Internet công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (sau đây gọi tắt là đại lý), ngoài Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng cung cấp đường truyền Internet với doanh nghiệp Viễn thông còn  phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động tại Ủy ban nhận dân huyện, thành phố trên địa bàn.

Quy định cũng đã thể hiện rõ thời gian hoạt động của đại lý là từ 08 giờ đến 22 giờ; diện tích phòng máy của đại lý cũng phải đảm bảo theo quy định: đối với khu vực thành phố Bến Tre không nhỏ hơn 50m2;  đối với đô thị loại IV, loại V không nhỏ hơn 40m2 và các khu vực khác không nhỏ hơn 30m2.

​Sau khi Quyết định này có hiệu lực, các đại lý không làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền từ 5 đến 10 triệu theo Khoản 3 Điều 69 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Lượt người xem:   821
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn