Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 18/01/2017, 16:00
Công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I năm 2017
18/01/2017
Trong quí I-2017, việc thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh thu được một số kết quả khả quan. Cụ thể, đã thụ lý là 9.249 việc tăng 1.326 việc (16.74%) so với cùng kỳ, (trong đó: số cũ chuyển sang 5.629 việc; số mới thụ lý 3.620 việc), thụ lý mới tăng 38 việc (1.06%) so cùng kỳ.

​Đã giải quyết xong 2.412 việc, đạt 33.52% so với số có điều kiện thi hành, giảm 103 việc (4.10% so với cùng kỳ).

Trong quí I-2017, việc thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh thu được một số kết quả khả quan. Cụ thể, đã thụ lý là 9.249 việc tăng 1.326 việc (16.74%) so với cùng kỳ, (trong đó: số cũ chuyển sang 5.629 việc; số mới thụ lý 3.620 việc), thụ lý mới tăng 38 việc (1.06%) so cùng kỳ. Trong đó: Tổng số phải thi hành án là 9.210 việc. Trong đó, số việc có điều kiện thi hành 7.195 chiếm (78.12% so với việc phải thi hành); số việc chưa có điều kiện thi hành 2.015 (chiếm 21.88% so với việc phải thi hành).Đã giải quyết xong 2.412 việc, đạt 33.52% so với số có điều kiện thi hành, giảm 103 việc (4.10% so với cùng kỳ). Trong đó: đã thi hành án xong hoàn toàn 2.347 việc (chiếm 32.61% so với số có điều kiện thi hành; đình chỉ thi hành án 65 việc (chiếm 0.90% so với số có điều kiện thi hành).Số việc chuyển kỳ sau là 6.798 việc, tăng 1.412 việc (26.22%) so với cùng kỳ.

Tổng số tiền đã thụ lý là 611.366.280.722 đồng, tăng 133.086.508.414 đồng (27.83%) so với cùng kỳ, (trong đó: số cũ chuyển sang 482.499.457.664 đồng; số mới thụ lý 128.866.823.058 đồng, thụ lý mới tăng 20.325.746.108 đồng (18.73%). Trong đó tổng số phải thi hành là 607.195.175.448. Trong đó, đã giải quyết xong 43.542.763.144 đồng, đạt 9.13% so với số có điều kiện thi hành, tăng 9.235.029.225 đồng (26.92% so với cùng kỳ), trong đó: đã thi hành xong hoàn toàn 33.478.788 đồng (chiếm 7.02% so với số có điều kiện thi hành; đinh chỉ thi hành án 10.063.972.356 đồng ( chiếm 2.11% so với số có điều kiện thi hành).Số tiền chuyển kỳ sau là 563.652.412.304 đồng, tăng 122.333.691.493 (27.72%) so với cùng kỳ.

Đối với công tác tiếp dân  và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, tínhđến ngày 30/12/2016, tổng số lượt tiếp công dân trên toàn tỉnh là 12 lượt, giảm 26 lượt (68,42%) so với cùng kỳ năm 2016. Về giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự, tính đến ngày 31/12/2016, có 16 đơn đơn khiếu nại và đã xử lý 15 đơn, đạt tỷ lệ 93,75%. Tổng số 11 việc đã giải quyết xong, có 08 việc phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo đình chỉ 02 việc và 01 việc trả lời đơn. Kết quả giải quyết: đình chỉ 02 việc (18,18%) do đương sự tự nguyện rút đơn; khiếu nại sai toàn bộ 09 việc (81,82%).

Phòng TT-BC-XB 

Lượt người xem:   647
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn