Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 25/01/2017, 15:00
Công tác thông tin đối ngoại - một năm nhìn lại
25/01/2017 | Thanh Chiến
​Năm 2016, tình hình thiên tai, hạn mặn diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của nhân dân... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá bằng nhiều hình thức, để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng.

Năm 2016, tình hình thiên tai, hạn mặn diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống của nhân dân... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá bằng nhiều hình thức, để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng. Trên địa bàn tỉnh, các vụ việc tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người của các tiểu thương ở một số chợ nông thôn; tình hình báo chí đưa tin vụ việc tiêu cực ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền đường lối, chính sách và thành tựu đổi mới toàn diện của đất nước, địa phương…        Tuy nhiên, với sự lãnh đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt là công tác thông tin đối ngoại được tăng cường nên đã kịp thời định hướng, ngăn chặn hiệu quả các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần để thế giới hiểu đúng đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam; đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể hiễu rõ hơn âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá của các thế lực thù địch.

Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư, Kết luận số 16 của Bộ Chính trị; từng bước được đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Trên cơ sở "Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2016" và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và đài truyền thanh các huyện, thành phố mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, quảng bá những thành tựu của công cuộc đổi mới, các sự kiện chính trị lịch sử nổi bật của địa phương, đất nước, của địa phương.

25-1-17-s2.jpg

Đường phố Bến Tre. Ảnh Thanh Vũ

Công tác quản lý nhà nước về đối ngoại được duy trì thường xuyên, chặt chẽ đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến triển khai các chương trình dự án; quan tâm tổ chức tốt các cuộc hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Hoạt động lễ tân, ngoại giao thực hiện đúng quy định, tạo thuận lợi các đoàn ra, đoàn vào. Công tác quản lý báo chí, xuất bản chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra các hoạt động báo chí, xuất bản; tổ chức giao ban báo chí, định hướng thông tin cho báo chí, chủ động trong công tác tuyên truyền, kịp thời phản bác các thông tin sai trái. Trong năm, đã tiếp đón hơn 10 đoàn phóng viên của các nước (Nhật, Đài Loan, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan…) đến địa phương tác nghiệp đúng quy định.

Công tác tuyên truyền biển, "Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020" và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"  được các ngành chức năng phối hợp tuyên truyền đạt kết quả với các trọng tâm. Đặc biệt, triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa" của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý được tổ chức tại các Đồn Biên phòng 3 huyện biển (Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú), các Trường trung học phổ thông, trung tâm văn hóa các huyện, thành phố…,  được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và học sinh tham gia. Ngoài ra,  tỉnh còn phối hợp Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức hội nghị chuyên đề tại 2 huyện Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam, có trên 400 cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, giáo viên và học sinh tham gia; phát hành bộ đĩa DVD phim tài liệu về Hoàng Sa - Trường Sa nơi ghi dấu hồn thiên đất Việt (4 tập), cung cấp file 30 pano hình ảnh "Hoàng Sa, Trường Sa" của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý; phối hợp với Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 4/BTL, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bình Thắng, có trên 200 đại biểu tham dự, phát 200 tờ rơi cho ngư dân tại Cảng cá Bình Thắng, huyện Bình Đại,... Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng đăng tải thông tin về công tác đảm bảo an ninh biên giới, chủ quyền biển, đảo, các chuyên mục quốc phòng toàn dân, an ninh Bến Tre; Vì chủ quyền an ninh biên giới... Qua đó, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm thể hiện rõ nét trong đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, biên giới của quốc gia; ủng hộ, giữ vững lập trường, quan điểm của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông, quan hệ giữa Việt Nam với các nước,…

25-1-17-s1.jpg

Tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chính quy về thông tin đối ngoại, kinh nghiệm quản lý nhà nước và trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc còn hạn chế. Công tác thông tin đối ngoại vẫn còn nhiều khó khăn do một số cấp ủy, cán bộ và nhân dân nhận thức về vai trò của thông tin đối ngoại còn hạn chế; Kinh phí đầu tư cho công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc còn hạn chế. Công tác đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái còn hạn chế, chậm ứng dụng các thành tựu công nghệ hiện đại (mạng internet, truyền hình cáp…) vào hoạt động thông tin; công tác chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong công tác thông tin đối ngoại đôi lúc chưa chặt chẽ.  Đó là những hạn chế trong thực hiện công tác thông tin đối ngoại thời gian qua.

 Năm 2017, dự báo tình hình chính trị thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với Bến Tre, các điều kiện phát triển kinh tế như: hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp góp phần thu hút du lịch phát triển, nguồn nhân lực sẽ tiếp tục tăng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; đảng bộ và nhân dân đoàn kết, quyết tâm thực hiện các phong trào thi đua "Đồng khởi mới", "Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp",… Tuy nhiên, lĩnh vực phát triển nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng hơn, nước mặn xâm nhập sớm và sâu, ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống người dân.

25-1-17-s3.jpg

Hội nghị tập công tác phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí​

Năm 2017, để công tác thông tin đối ngoại đạt kết quả, Ban Chỉ đạo đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các địa phương, đơn vị, các ngành có liên quan thực hiện tốt yêu cầu, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và nhà nước ta; qua đó, nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Hệ thống các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta; tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam, quan điểm và lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông; kịp thời trong cung cấp thông tin, định hướng dư luận; đấu tranh phản bác có hiệu quả với những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội thù địch. Đa dạng hóa nội dung, phương thức thông tin tuyên truyền đối ngoại, nâng cao hơn nữa tính thuyết phục của thông tin, các bài viết mang tính đấu tranh chống quan điểm sai trái. Đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo, sai sự thật. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống các hành động sai trái, tiêu cực trên biển, đảo như: buôn lậu trên biển; hoạt động đánh bắt có tính huỷ diệt nguồn lợi thuỷ hải sản, huỷ hoại môi trường sinh thái biển; tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền, vùng biển của Tổ quốc. 

Lượt người xem:   1092
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn