Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 27/01/2017, 02:00
Sở Thông tin và Truyền thông với công tác kiểm soát thủ tục hành chính
27/01/2017 | Kim Lài
​Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020, trong đó trọng tâm là Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời xây dựng và triển khai các các kế hoạch về kiểm soát và rà soát, phương án đơn giản hóa TTHC từ đầu năm.

​Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020, trong đó trọng tâm là Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại các đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời xây dựng và triển khai các các kế hoạch về kiểm soát và rà soát, phương án đơn giản hóa TTHC từ đầu năm. Mục đích nhằm: kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý đối với những quy định trong lĩnh vực Ngành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Góp phần hoàn thiện các nội dung về quy định cũng như tạo thuận lợi trong việc thực hiện TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý hành chính nhà nước; Đảm bảo quy định đơn giản, dễ thực hiện; công khai, minh bạch các thông tin.

Đồng thời, tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng công tác Kiểm soát TTHC của mỗi CBCC,VC trong việc thực hiện. Thu hút sự tham gia của tổ chức, cá nhân thực hiện quyền giám sát việc giải quyết TTHC tại cơ quan.

* Công tác tuyên truyền kiểm soát TTHC và triển khai tại đơn vị.

Lãnh đạo Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, toàn thể CBCC,VC thực hiện việc kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức sớm hơn thời gian quy định. Chỉ đạo các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh thông tin tuyên truyền và triển khai đầy đủ các văn bản cấp trên, chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao nhận thức cho CBCC,VC, người dân và doanh nghiệp. Chủ động tăng cường công tác thanh kiểm tra, đánh giá việc thực thi công vụ của CBCC,VCvà thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; đảm bảo nhanh chóng, đúng pháp luật, không để kéo dài ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

* Công tác rà soát TTHC.

Từ năm 2010,được sự quan tâm của Ban Giám đốc, Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát tất cả cácTTHClĩnh vực ngành thông tin và truyền thông hiện đang áp dụng trên địa bàn tỉnh.Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở nhận thấy hầu hết các nội dung quy định trong TTHC, các quy định về mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính theo các quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh là phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, Sở đã từng bước có phương án đơn giản hóa TTHC qua các năm từ 2010 đến 2016 cho khoảng 23 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản và thanh tra. Chủ yếu đơn giản giảm về thành phần hồ sơ và thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Sở thực hiện nghiêm túc việc rà soát và kiểm soát TTHC để cập nhật kịp thời các Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đồng thời cũng thường xuyên rà soát các văn bản QPPL liên quan để cập nhật kịp thời và bổ sung, điều chỉnh TTHC; niêm yết công khai đầy đủ các TTHC tại nơi tiếp dân của cơ quan. Tất cả các TTHC thực hiện đều thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của đơn vị, không có liên thông với các đơn vị khác nên trong quá trình thực hiện giải quyết các TTHC, Sở đều thực hiện đúng theo quy định; về thời gian giải quyết các TTHC đều sớm hơn quy định. Trường hợp có những thủ tục hành chính theo quy định là 15 ngày, Sở đã chủ động giảm xuống chỉ còn 04 ngày nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng thực hiện và cơ quan thực hiện TTHC.

* Công tác khảo sát đo mức độ hài lòng của nhân dân:

Trong năm 2016, Sở đã xây dựng các tiêu chí khảo sát đo mức độ hài lòng của khách hàng về việc thực hiện TTHC tại đơn vị ,kết quả thực hiệnnhư sau:

- Về tiếp cận dịch vụ: Mức độ thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về giải quyết thủ tục hành chính tại Sở: cao đạt trên 74% và rất cao đạt trên 25%.

- Về Thủ tục hành chính: Mức độ công khai đầy đủ, minh bạch các quy định về thủ tục hành chính: cao đạt trên 57% và rất cao đạt trên 42%.

- Sự phục vụ của công chức tại bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả: thái độ giao tiếp lịch sự, đúng mực, thái độ phục vụ của công chức giải quyết thủ tục hành chính: cao đạt trên 39% và rất cao đạt trên 60% .

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: thời gian giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính: Sớm hơn giấy hẹn đạt trên 37% và Đúng hẹn đạt trên 62%. Không có trường hợp nào giải quyết TTHC trễ hẹn.

- Đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính: Hài lòng đạt trên 45% và Rất hài lòng đạt trên 54%. Không có trường hợp không hài lòng về kết quả giải quyết TTHC.

* Đánh giá tác động TTHC.

Tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá tác động và lấy ý kiến của đơn vị liên quan đối với dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC do Sở chủ trì xây dựng. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa để kịp thời kiến nghị đối với những quy định về TTHC trong văn bản QPPL đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành hoặc tùy theo điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương thực hiện thường xuyên, đảm bảo thuận lợi, dễ dàng cho người dân khi tiếp cận.

Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL có quy định TTHC, và đã hoàn chỉnh hồ sơ (đã gửi Sở Tư pháp thẩm định) trình UBND tỉnh về quy định Quy trình thẩm định hồ sơ Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Sở đãxây dựng và ban hành thực hiện trên 35 quy trình đầu việc và TTHC theo mô hình khung ISO 9001:2008tại đơn vị.

Ngoài ra, Sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động Kiểm soát TTHC trên các phương tiện truyền thông như: thực hiện viết tin, bài đăng trên Đặc san Thông tin và truyền thông của Sở, hay lồng ghép trong các chuyên mục tuyên truyền gửi phát thanh, truyền hình,… để các cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận./.

Lượt người xem:   578
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn