Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 23/01/2018, 11:00
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre
23/01/2018
​Để hoàn chỉnh dự thảo và trình thông qua tại các kỳ họp thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý nhằm hoàn chỉnh dự thảo Quyết định nêu trên. Ý kiến góp ý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 13/02/2018 (vui lòng gửi bản điện tử về địa chỉ ictbentre@bentre.gov.vn).

Xin vui lòng xem chi tiết nội dung các văn bản đính kèm (2 file word Dự thảo)

Tải về    1.Du_thao_QD_Quy_che_TTTHDL_BENTRE_v2_2018.doc

Tải về    2.Du_thao_Quy_che_TTTHDL_BENTRE_v2_2018.doc

Lượt người xem:   230
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn