Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 14/06/2018, 16:00
Quyết định về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia
14/06/2018
Điều chỉnh Mã bưu chính quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

​Vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản đính kèm Tải về    2091_20180614074116415410.pdf

Lượt người xem:   113
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn