Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 17/09/2018, 10:00
Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành TTTT định kỳ theo Thông tư 10/2018/TT-BTTTT
17/09/2018
Các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nội dung các biểu mẫu báo cáo liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo công văn này. Riêng đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính ngoài việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT được hướng dẫn tại công văn này còn phải thực hiện báo cáo theo Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lượt người xem:  193
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn