Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 17/06/2019, 09:00
Kế hoạch triển khai Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi
17/06/2019
Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải toàn văn Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và các Nghị định, Thông tư Hướng dẫn thi hành Luật trên Cổng Thông tin điện tử và Trang điều hành khác của tỉnh.

​Xin vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản đính kèm 

Tải về    2893signed_20190613020754951950_000.00.00.H07.pdf

Lượt người xem:   213
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn