Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 17/06/2015, 09:00
Quyết định vể việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Bộ thông tin và Truyền thông
17/06/2015
Ngày 15-4-2015, Bộ thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 540/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Bộ thông tin và Truyền thông như sau:

​Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông:

  • Thủ tục hành chính cấp Trung ương bao gồm: Cấp giấy phép hoạt động in, Cấp lại giấy phép hoạt động in, Đăng ký hoạt động cơ sở in, Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in, Cấp giấy phép chế bản in-Gia công sau in cho nước ngoài.
  • Thủ tục hành chính cấp tỉnh bao gồm: Cấp giấy phép hoạt động in, Cấp lại giấy phép hoạt động in, Đăng ký hoạt động cơ sở in, Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in, Cấp giấy phép chế bản in - Gia công sau in cho nước ngoài, Đăng ký sử dụng áy photocopy màu - Máy in có chức năng photocopy màu, Chuyển nhượng máy photocopy màu - Máy in có chức năng màu.
  • Thủ tục hành chính cấp huyện bao gồm: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy, Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

Thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc phạm chức năng quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông: Thủ tục hành chính cấp Trung ương về việc Cấp phép nhập khẩu thiết bị in.

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đâyTải về    Qđ 540-BTTTT 15-4-2015.pdf

 

 

Lượt người xem:   1413
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn