Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 02/07/2015, 09:00
Bến Tre: Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2015
02/07/2015 | Nguồn http://aita.gov.vn/
Ngày 04/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2015. Theo đó, trong năm tới, Bến Tre sẽ đưa vào khai thác, vận hành Mạng truyền số liệu chuyên dụng kết nối từ UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố; nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh phục vụ nhu cầu triển khai ứng dụng CNTT; Đầu tư, trang bị bổ sung máy tính,thiết bị bảo mật (tường lửa) cho các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

​Mặt khác, tỉnh chú trọng nâng cấp văn phòng điện tử từ phiên bản M-Office lên phiên bản I-Office, tiến hành liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thư điện tử @bentre.gov.vn để đảm bảo 100% CBCCVC của tỉnh được cấp và sử dụng thư điện tử trong công việc, đảm bảo 100% các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành (gọi tắt là văn phòng điện tử) để quản lý công văn, điều hành tác nghiệp. Đồng thời, trong năm 2015, tất các các loại công văn, văn bản đều phải được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử qua văn phòng điện tử; 100% văn bản, hồ sơ chính thức trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngoài văn bản giấy phải gửi kèm văn bản điện tử của toàn bộ hồ sơ trình qua hệ thống thư điện tử chính thức của tỉnh @bentre.gov.vn hoặc văn phòng điện tử; 60% văn bản như thông báo, lịch công tác, tài liệu phục vụ hội họp, văn bản gửi để biết, báo cáo giữa các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố phải thực hiện dạng văn bản điện tử qua hệ thống thư điện tử chính thức của tỉnh @bentre.gov.vn hoặc văn phòng điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được cấp và sử dụng thư điện tử với tên miền @bentre.gov.vn để trao đổi công việc; 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố có cổng thông tin điện tử và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 100% các thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố được đưa lên Cổng thông tin phải đạt mức tối thiểu là mức 2.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng văn phòng điện tử, hệ thống thư điện tử văn phòng điện tử M-Office, hệ thống thư điện tử của tỉnh @bentre.gov.vn cho 100% CBCC các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố; 100% cán bộ phụ trách quản trị mạng tại các cơ quan, đơn vị được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng quản trị mạng, an ninh thông tin và an toàn hệ thống; nâng cao trình độ và kỹ năng cho đội phản ứng nhanh về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đối với các vấn đề liên quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án CNTT – UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh nhằm đảm bảo sự đồng bộ, sự nhất quán trong ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

Trần Thị Hưng Bình, Cục Tin học hóa

Lượt người xem:   841
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn