Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 05/04/2019, 03:00
Góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
05/04/2019
Thực hiện Công văn số 1196/UBND-KGVX ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Kế hoạch xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

​Để đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre có tính khả thi cao và có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý các nội dung của dự thảo kế hoạch. Ý kiến góp ý gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 09/4/2019 (vui lòng gửi trước bản điện tử về địa chỉ pcntt.stttt@bentre.gov.vn)

​Xin vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản đính kèm:

Tải về    421_20190404020232625620_signed871.pdf

Tải về    Du_thao_KH_thuc_hien_NQ_17_2019_v2_190403012513.doc

Lượt người xem:  338
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn