Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 24/05/2019, 15:50
Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông
24/05/2019
Thực hiện Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 3 năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành rà soát, cấu hình quy trình điện tử các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (hệ thống VNPT-iGate) tại địa chỉ http://motcua.bentre.gov.vn. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sợ trực tuyến trên hệ thống VNPT-iGate.​

Xin vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản đính kèm

Tải về    659_20190515012713778770_signed345.pdf

Lượt người xem:  420
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn