Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 24/05/2019, 16:00
Báo cáo đánh giá kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước 6 tháng đầu năm 2019
24/05/2019
Thực hiện Kế hoạch số 5364/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch 5364/KH-UBND), Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ tổng hợp báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện Kế hoạch 5364/KH-UBND và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

​Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan hỗ trợ cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại cơ quan, đơn vị và địa phương theo các biểu mạu báo cáo và thời hạn báo cáo (kèm theo), 

Xin vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản đính kèm sau:

Tải về    716_20190524020338824820_signed411.pdf

Tải về    Phu_luc_1_bao_cao_UDCNTT_huyen,_thanh_pho_201905241024025972.doc

Tải về    Phu_luc_1_bao_cao_UDCNTT_So_ban_nganh_20190524102402736743.doc

Tải về    Phu_luc_2_bao_cao_kq_trien_khai_thuc_hien_KH_CNTT_20190524102402295324.docx

Tải về    Phu_luc_3_Thong_ke_TTHC_cap_huyen_20190524102402431455.xlsx

Tải về    Phu_luc_3_Thong_ke_TTHC_cap_xa_20190524102402143186.xlsx

Tải về    Phu luc 3 Thong ke TTHC cap tinh.rar

Lượt người xem:  283
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn