Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 26/09/2019, 09:00
Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý in
26/09/2019
Căn cứ Quy chế phối hợp số 746/CXBIPB-QLI ngày 21/8/2019, giữa Cục Xuất bản, in và Phát hành và Trường Cao đẳng Công nghiệp In. Trường Cao đẳng Công nghiệp In thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý in cho người đứng đầu cơ sở in, theo quy định của Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản và Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngay 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản.

​Vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản đính kèm

Tải về    3814_20190924080133301300.pdf

Lượt người xem:  309
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn