Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 03/10/2019, 16:00
Sở Thông tin và Truyền thông: Thực hiện công tác tuyên truyền thực hiện phong tráo toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
03/10/2019 | BCXB
Chín tháng đầu năm 2019, thông qua các cuộc hợp cơ quan, tổ chức Công đoàn và qua mạng nội bộ đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ CBCC-VC, người lao động tại đơn vị nội dung công tác phòng, chống tội phạm, các loại tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chín tháng đầu năm 2019, thông qua các cuộc hợp cơ quan, tổ chức Công đoàn và qua mạng nội bộ đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ CBCC-VC, người lao động tại đơn vị nội dung công tác phòng, chống tội phạm, các loại tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, Sở cũng kịp thời chỉ đạo, định hướng Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, Đài truyền thanh và Trung tâm văn hóa Truyền thanh 9 huyện, thành phố tích cực thông tin, tuyên truyền, vận động và giáo dục người dân thực hiện nghiêm các qui định của pháp luật, cùng tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa công tác đấu tranh, phát hiện, triệt xóa, tố giác các loại tội phạm (trong đó bao gồm cả việc phòng chống mua bán người) cũng được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái tại các vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần kéo giảm và hạn chế đến mức thấp nhất các loại tội phạm, đặc biệt là nhóm đối tượng phạm tội là trẻ vị thành niên và đối tượng mới được tha tù trở về địa phương.

Lấy phương châm "phòng ngừa là chính"; nên những nội dung tuyên truyền luôn được thực hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư;  phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng kịp thời chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin 9 huyện, thành phố tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các nội dung liên quan đến công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn, như: pa nô, áp phích, băng rôn, tờ bướm .., nhằm tác động trực quan đến mọi người dân, vận động cộng đồng đồng lòng cùng tham gia phong trào phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục định hướng, chỉ đạo các đơn vị: Báo, Đài, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm đến tận các khu dân cư, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; thường xuyên, củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ phóng viên, tuyên truyền viên trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trên tất cả các mặt của đời sống xã hội; tổ chức các lớp tập huấn viết tin, bài cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở…

Lượt người xem:   351
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn