Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 16/04/2020, 10:00
Công văn về việc triển khai thực hiện hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
16/04/2020
Thực hiện Kế hoạch số 997/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.

​ Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện những công việc sau:     

1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động để triển khai thực hiện trong đơn vị. Lưu ý bám sát các nội dung tại điểm c, Mục 1, Phần II của Kế hoạch số 997/KH-UBND ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; gửi Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 20 tháng 4 năm 2020.  

2. Sau tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các doanh nghiệp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xin vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản đính kèm

Tải về    Cong_van_So_TTTT_trien_khai.pdf

Tải về    Ke_hoach_UBND_tinh.pdf

Lượt người xem:  146
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn