Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 16/06/2015, 08:00
Kế hoạch 3719 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2014-2015
16/06/2015
Trong 05 năm qua, tỉnh Bến Tre đã phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và phát triển bền vững, đồng thời tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế. Kết hợp chặt chẽ hợp lý, hài hòa, giữa phát triển kinh tế, hát triển xã hội và bảo vệ môi trường; tập trung đẩy mạnh phá triển công nghiệp và dịch vụ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng xây dựng kinh té - xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội.

​Nội dung kế hoạch 3719/KH-STTTT ngày 09-8-2013 Tải về    KH CTMTQG dua TT ve CS 2014-2015.pdf

Lượt người xem:  1073
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn