Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Bến Tre 

 

+ Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà 6 Sở - 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
+ Điện thoại: 0275.3818103         Fax: 0275.3818104       Email: websotttt@bentre.gov.vn