{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Tập huấn thông tin đối ngoại tỉnh Bến Tre năm 2020Tập huấn thông tin đối ngoại tỉnh Bến Tre năm 2020/PublishingImages/2020-11/25-11-2020_Key_25112020144038.jpg

Sáng ngày 25-11-2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin đối ngoại năm 2020 cho lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đồn Biên phòng 3 huyện biển, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh các huyện, thành phố, báo, đài tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí và phóng viên thường trú tại Bến Tre.11/25/2020 2:30 PMYes8Đã ban hành135000Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Tin tức trong ngànhTinNguồn www.baodongkhoi.vnTập huấn thông tin đối ngoại tỉnh Bến Tre năm 2020/PublishingImages/2020-11/25-11-2020_Key_25112020144038.jpg

Sáng ngày 25-11-2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin đối ngoại năm 2020 cho lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đồn Biên phòng 3 huyện biển, Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh các huyện, thành phố, báo, đài tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí và phóng viên thường trú tại Bến Tre.11/25/2020 2:30 PMYesĐã ban hànhtap-huan-thong-tin-doi-ngoai-tinh-ben-tre-nam-2020
Tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chíTập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí/PublishingImages/2020-11/24-11-20_Key_24112020161934.jpg

Ngày 24-11-2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Bến Tre năm 2020.

11/24/2020 2:00 PMYes7Đã ban hành135000Hoạt động chuyên môn; Thông tin - Báo chí - Xuất bảnTinNguồn www.baodongkhoi.vnTập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí/PublishingImages/2020-11/24-11-20_Key_24112020161934.jpg

Ngày 24-11-2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Bến Tre năm 2020.

11/24/2020 2:00 PMYesĐã ban hànhtap-huan-cong-tac-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi
Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 4441/KH-UBND ngày 31-8-2020 của UBND tỉnh về việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước tỉnh, đến nay, các đơn vị đã thực hiện cung cấp đầy đủ 100% DVCTT mức độ 4 lên cổng DVCTT của tỉnh.

11/12/2020 10:00 AMYes7Đã ban hành135000Công nghệ thông tin; Bưu chính, Viễn thông; Tin tức trong ngành; Chuyển đổi sốTinNguồn www.baodongkhoi.vnCung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

Thực hiện Kế hoạch số 4441/KH-UBND ngày 31-8-2020 của UBND tỉnh về việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước tỉnh, đến nay, các đơn vị đã thực hiện cung cấp đầy đủ 100% DVCTT mức độ 4 lên cổng DVCTT của tỉnh.

11/12/2020 10:00 AMYesĐã ban hànhcung-cap-100-dich-vu-cong-truc-tuyen-len-muc-do-4
Kiểm tra kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bến TreKiểm tra kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bến Tre/PublishingImages/2020-11/11-11-20-1_Key_11112020134342.jpg

Chiều ngày 10/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì cuộc họp kiểm tra kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bến Tre. Tham dự cuộc họp có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, phòng, ban thành phố có liên quan.

11/11/2020 1:55 PMYes13Đã ban hành135000Hoạt động chuyên môn; Công nghệ thông tin; Chuyển đổi sốTinNguồn www.bentre.gov.vnKiểm tra kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bến Tre/PublishingImages/2020-11/11-11-20-1_Key_11112020134342.jpg

Chiều ngày 10/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì cuộc họp kiểm tra kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bến Tre. Tham dự cuộc họp có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, phòng, ban thành phố có liên quan.

11/11/2020 1:55 PMYesĐã ban hànhkiem-tra-ket-qua-trien-khai-thi-diem-dich-vu-do-thi-thong-minh-tren-dia-ban-thanh-pho-ben-tre
Hội nghị chuyên đề về xây dựng chính quyền điện tửHội nghị chuyên đề về xây dựng chính quyền điện tử/PublishingImages/2020-11/5-11-20_Key_05112020140746.jpg

Ngày 5-11-2020, tại huyện Thạnh Phú, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng chính quyền điện tử, Đề án chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu đến dự.

11/5/2020 2:00 PMYes39Đã ban hành135000Hoạt động chuyên môn; Công nghệ thông tin; Chuyển đổi sốTinNguồn www.baodongkhoi.vnHội nghị chuyên đề về xây dựng chính quyền điện tử/PublishingImages/2020-11/5-11-20_Key_05112020140746.jpg

Ngày 5-11-2020, tại huyện Thạnh Phú, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng chính quyền điện tử, Đề án chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu đến dự.

11/5/2020 2:00 PMYesĐã ban hànhhoi-nghi-chuyen-de-ve-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu
Công bố Đề án chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030Công bố Đề án chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030/PublishingImages/chuyen-doi-so.jpg

Nguồn www.baodongkhoi.vn

Ngày 20-10-2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các doanh nghiệp số trong tỉnh đã đến dự.

10/30/2020 11:00 PMNo12Đã ban hành135000Tin tức trong ngành; Chuyển đổi sốTinCông bố Đề án chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030/PublishingImages/chuyen-doi-so.jpg

Nguồn www.baodongkhoi.vn

Ngày 20-10-2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các doanh nghiệp số trong tỉnh đã đến dự.

10/30/2020 11:00 PMNoĐã ban hànhcong-bo-de-an-chuyen-doi-so-tinh-giai-doan-2020-2025-tam-nhin-den-2030
Mời cộng tác tin, bài cho website Biển - Biên giới biển Bến TreMời cộng tác tin, bài cho website Biển - Biên giới biển Bến Tre/PublishingImages/2020-10/07-10-2020.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời gọi cộng tác bài viết cho website Biển - Biên giới biển Bến Tre tại địa chỉ www.biengioibienbentre.vn.
10/7/2020 9:30 AMYes13Đã ban hànhThông tin - Báo chí - Xuất bản(None)Nguồn www.baodongkhoi.vnMời cộng tác tin, bài cho website Biển - Biên giới biển Bến Tre/PublishingImages/2020-10/07-10-2020.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời gọi cộng tác bài viết cho website Biển - Biên giới biển Bến Tre tại địa chỉ www.biengioibienbentre.vn.
10/7/2020 9:30 AMYesĐã ban hành
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/28/2020 12:00 AMNo5Đã ban hành135000Thông báo của SởThông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
9/28/2020 12:00 AMNoĐã ban hànhthong-bao-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2020
Bộ TT&TT ra mắt Cẩm nang chuyển đổi sốBộ TT&TT ra mắt Cẩm nang chuyển đổi số/PublishingImages/2020-09/20200918-pg1-camnang.jpg
(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ ra mắt Cẩm nang chuyển đổi số. Cẩm nang chuyển đổi số bao gồm hơn 20 câu hỏi lớn và 100 câu hỏi nhỏ, ghi tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu của chuyển đổi số, được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, trong sáng để đảm bảo mọi người dễ đọc, dễ hiểu.
9/21/2020 4:25 PMYes43Đã ban hành135000Tin tức trong ngành; Công nghệ thông tin; Chuyển đổi sốBộ TT&TT ra mắt Cẩm nang chuyển đổi số/PublishingImages/2020-09/20200918-pg1-camnang.jpg
(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ ra mắt Cẩm nang chuyển đổi số. Cẩm nang chuyển đổi số bao gồm hơn 20 câu hỏi lớn và 100 câu hỏi nhỏ, ghi tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu của chuyển đổi số, được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích, trong sáng để đảm bảo mọi người dễ đọc, dễ hiểu.
9/21/2020 4:25 PMYesĐã ban hành
Thông tư: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinhThông tư: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh.
9/18/2020 8:00 AMYes51Đã ban hànhTin tức trong ngành; Bưu chính, Viễn thông(None)Thông tư: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh.
9/18/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Bến Tre lập tổ công tác triển khai kế hoạch cung cấp 100% DVCTT mức 4Bến Tre lập tổ công tác triển khai kế hoạch cung cấp 100% DVCTT mức 4/PublishingImages/2020-09/dich-vu-cong-bentre-1.jpg
Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4, đối với các thủ tục có thể thực hiện mức 4.
9/1/2020 4:45 PMYes69Đã ban hànhHoạt động chuyên môn; Bưu chính, Viễn thông; Công nghệ thông tin(None)Nguồn https://ictnews.vietnamnet.vn/Bến Tre lập tổ công tác triển khai kế hoạch cung cấp 100% DVCTT mức 4/PublishingImages/2020-09/dich-vu-cong-bentre-1.jpg
Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4, đối với các thủ tục có thể thực hiện mức 4.
9/1/2020 4:45 PMYesĐã ban hành
Thông báo về việc gián đoạn hoạt động của hệ thống thư điện tử công vụ và các ứng dụng đặt tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre.Thông báo về việc gián đoạn hoạt động của hệ thống thư điện tử công vụ và các ứng dụng đặt tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre./Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
8/15/2020 12:00 AMNo1Đã ban hành135000Thông báo của SởThông báo về việc gián đoạn hoạt động của hệ thống thư điện tử công vụ và các ứng dụng đặt tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến Tre./Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
8/15/2020 12:00 AMNoĐã ban hànhthong-bao-ve-viec-gian-doan-hoat-dong-cua-he-thong-thu-dien-tu-cong-vu-va-cac-ung-dung-dat-tai-trung-tam-tich-hop-du-lieu-tinh-ben-tre
Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin cơ sởBồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin cơ sở/PublishingImages/2020-07/dai-bieu30-7-20.jpg
Trong hai ngày 30 và 31-7-2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thông tin cơ sở về công tác giảm nghèo.
7/30/2020 4:15 PMYes78Đã ban hànhTin tức trong ngành; Thông tin - Báo chí - Xuất bản(None)Nguồn www.baodongkhoi.vnBồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin cơ sở/PublishingImages/2020-07/dai-bieu30-7-20.jpg
Trong hai ngày 30 và 31-7-2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thông tin cơ sở về công tác giảm nghèo.
7/30/2020 4:15 PMYesĐã ban hành
Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08/7/2020 về việc "Sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30-3-2016 Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020"Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08/7/2020 về việc "Sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30-3-2016 Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
7/23/2020 9:00 AMNo70Đã ban hànhBưu chính, Viễn thông; Công nghệ thông tin(None)Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08/7/2020 về việc "Sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30-3-2016 Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
7/23/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay" hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
7/23/2020 8:30 AMYes89Đã ban hànhBưu chính, Viễn thông; Công nghệ thông tin(None)Triển khai thực hiện Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Thông tư số 07/2016/TT-BTTTT ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay" hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.
7/23/2020 8:30 AMYesĐã ban hành
Bộ Thông tin và Truyền thông ký Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”Bộ Thông tin và Truyền thông ký Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, Ký hiệu QCVN 32:2011/BTTTT quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.
7/23/2020 8:15 AMYes72Đã ban hànhBưu chính, Viễn thông; Công nghệ thông tin(None)Bộ Thông tin và Truyền thông ký Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông, Ký hiệu QCVN 32:2011/BTTTT quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.
7/23/2020 8:15 AMYesĐã ban hành
Công văn về việc hỗ trợ Công ty TNHH Công nghệ DEHA giới thiệu phần mềm chuyển đổi số quy trình quản lý nhân sự đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Công văn về việc hỗ trợ Công ty TNHH Công nghệ DEHA giới thiệu phần mềm chuyển đổi số quy trình quản lý nhân sự đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Công văn CV/DH0602-017 ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Công ty TNHH Công nghệ DEHA về việc đề xuất phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trong việc ứng dụng phần mềm chuyển đổi số quy trình quản lý nhân sự với giải pháp Checkmein.
7/6/2020 3:00 PMYes108Đã ban hànhHoạt động chuyên môn; Công nghệ thông tin(None)Công văn về việc hỗ trợ Công ty TNHH Công nghệ DEHA giới thiệu phần mềm chuyển đổi số quy trình quản lý nhân sự đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Công văn CV/DH0602-017 ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Công ty TNHH Công nghệ DEHA về việc đề xuất phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trong việc ứng dụng phần mềm chuyển đổi số quy trình quản lý nhân sự với giải pháp Checkmein.
7/6/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10.2019/TT-BTTTT ngày 04/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thôngCông văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10.2019/TT-BTTTT ngày 04/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 2469/UBND-KGVX ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư trên. Vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản đính kèm
5/29/2020 9:00 AMYes124Đã ban hànhBưu chính, Viễn thông; Công nghệ thông tin(None)Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10.2019/TT-BTTTT ngày 04/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Công văn số 2469/UBND-KGVX ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư trên. Vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản đính kèm
5/29/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020TT-BTTTT và Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thôngCông văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020TT-BTTTT và Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các Thông tư trên, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, quản lý. Vui lòng xem chi tiết nội dung công văn đính kèm
5/29/2020 9:00 AMYes91Đã ban hànhBưu chính, Viễn thông; Công nghệ thông tin(None)Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020TT-BTTTT và Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bến Tre nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các Thông tư trên, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, quản lý. Vui lòng xem chi tiết nội dung công văn đính kèm
5/29/2020 9:00 AMYesĐã ban hành
Công văn về việc kiểm định, bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnhCông văn về việc kiểm định, bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để đảm bảo an toàn cho các công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình trong mùa mưa bão năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thông tin di động trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung theo công văn đính kèm sau đây
5/29/2020 8:00 AMYes107Đã ban hànhBưu chính, Viễn thông; Công nghệ thông tin(None)Công văn về việc kiểm định, bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Để đảm bảo an toàn cho các công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình trong mùa mưa bão năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thông tin di động trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung theo công văn đính kèm sau đây
5/29/2020 8:00 AMYesĐã ban hành
Công văn về việc triển khai thực hiện hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020Công văn về việc triển khai thực hiện hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 997/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.
4/16/2020 10:00 AMYes171Đã ban hànhTin tức trong ngành; Bưu chính, Viễn thông(None)Công văn về việc triển khai thực hiện hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 997/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.
4/16/2020 10:00 AMYesĐã ban hành
Thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2020Thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre, Hội đồng xét tặng giải thưởng giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2020.
3/26/2020 2:00 PMYes261Đã ban hànhHoạt động chuyên môn; Thông tin - Báo chí - Xuất bản(None)Thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre, Hội đồng xét tặng giải thưởng giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2020.
3/26/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Trao quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lýTrao quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý/PublishingImages/2020-03/5-3-2020.jpg
Ngày 5-3-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì lễ trao quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.
3/5/2020 3:00 PMYes336Đã ban hànhHoạt động chuyên môn; Tin tức trong ngành; Văn phòng Sở; Thông tin - Báo chí - Xuất bản(None)Nguồn www.baodongkhoi.vnTrao quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý/PublishingImages/2020-03/5-3-2020.jpg
Ngày 5-3-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì lễ trao quyết định nghỉ hưu và bổ nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.
3/5/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công văn về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020Công văn về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Số liệu báo cáo của Quý cơ quan sẽ giúp Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo đánh giá đúng thực trạng kết quả về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đồng thời, số liệu báo cáo của Quý cơ quan cũng là cơ sở để Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.
3/3/2020 2:00 PMYes243Đã ban hànhHoạt động chuyên môn; Tin tức trong ngành; Công nghệ thông tin(None)Công văn về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Số liệu báo cáo của Quý cơ quan sẽ giúp Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo đánh giá đúng thực trạng kết quả về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đồng thời, số liệu báo cáo của Quý cơ quan cũng là cơ sở để Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.
3/3/2020 2:00 PMYesĐã ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết năm 2019Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết năm 2019/PublishingImages/2020-01/13-1-2020.jpg
Chiều 10-1-2020, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020.
1/13/2020 11:00 AMYes356Đã ban hànhHoạt động chuyên môn; Tin tức trong ngành; Văn phòng Sở(None)Nguồn www.baodongkhoi.vnSở Thông tin và Truyền thông tổng kết năm 2019/PublishingImages/2020-01/13-1-2020.jpg
Chiều 10-1-2020, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020.
1/13/2020 11:00 AMYesĐã ban hành
Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thôngThông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
1/7/2020 3:00 PMYes310Đã ban hànhTin tức trong ngành; Bưu chính, Viễn thông(None)Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
1/7/2020 3:00 PMYesĐã ban hành
Công văn về việc Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"Công văn về việc Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 4183/BTC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" về việc phát động tổ chức Cuộc thi.
11/12/2019 3:00 PMYes460Đã ban hànhHoạt động chuyên môn; Thông tin - Báo chí - Xuất bản(None)Công văn về việc Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 4183/BTC ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" về việc phát động tổ chức Cuộc thi.
11/12/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chínhĐẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính/PublishingImages/2019-11/8-11-19CCHC.jpg
Thời gian qua, việc ứng dụng những tiến bộ về công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP. Bến Tre có nhiều chuyển biến tích cực, giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC).
11/8/2019 9:00 AMYes387Đã ban hànhHoạt động chuyên môn; Văn phòng Sở(None)Nguồn www.baodongkhoi.vnĐẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính/PublishingImages/2019-11/8-11-19CCHC.jpg
Thời gian qua, việc ứng dụng những tiến bộ về công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP. Bến Tre có nhiều chuyển biến tích cực, giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC).
11/8/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Bồi dưỡng công tác thông tin cơ sở năm 2019Bồi dưỡng công tác thông tin cơ sở năm 2019/PublishingImages/2019-10/29-10-19-1.jpg
Lớp bồi dưỡng công tác thông tin cơ sở năm 2019 do Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Cục Thông tin cơ sở thuộc Bộ TT&TT và Viện Ứng dụng Công nghệ TT&TT tổ chức, diễn ra trong hai ngày 29 và 30-10-2019, tại hội trường UBND tỉnh.
10/29/2019 2:00 PMYes428Đã ban hànhHoạt động chuyên môn; Công nghệ thông tin; Thông tin - Báo chí - Xuất bản(None)Nguồn www.baodongkhoi.vnBồi dưỡng công tác thông tin cơ sở năm 2019/PublishingImages/2019-10/29-10-19-1.jpg
Lớp bồi dưỡng công tác thông tin cơ sở năm 2019 do Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Cục Thông tin cơ sở thuộc Bộ TT&TT và Viện Ứng dụng Công nghệ TT&TT tổ chức, diễn ra trong hai ngày 29 và 30-10-2019, tại hội trường UBND tỉnh.
10/29/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Giới thiệu công nghệ mới về thông tin - truyền thôngGiới thiệu công nghệ mới về thông tin - truyền thông/PublishingImages/2019-10/14-10-2019.jpg
Ngày 11-10-2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Viễn thông Mobifone tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ mới về truyền thanh thông minh và AI-Camera Platform.
10/14/2019 9:00 AMYes432Đã ban hànhHoạt động chuyên môn; Công nghệ thông tin; Thông tin - Báo chí - Xuất bản(None)Nguồn www.baodongkhoi.vnGiới thiệu công nghệ mới về thông tin - truyền thông/PublishingImages/2019-10/14-10-2019.jpg
Ngày 11-10-2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Viễn thông Mobifone tổ chức hội thảo giới thiệu công nghệ mới về truyền thanh thông minh và AI-Camera Platform.
10/14/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next