Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Bến Tre

 

+ Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà 6 Sở - 126A, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.​​
+ Điện thoại: 075.3818103         Fax: 075.3818104       Email: websotttt@bentre.gov.vn​